Починал ЕТ и ГДД Починал ЕТ и ГДД

Представена фактическа обстановка: физическо лице притежаващо предприятие едноличен търговец почива внезапно на 03.12.2010г. Фирмата ще се наследи по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон от съпругата му. Очаква се процедурата по наследяването да приключи до края на месец февруари или месец март 2011г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 42.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020