Становище № 20-00-249/28. 12. 12 г. относно ЗБДОО за 2013 г., в сила от 1 януари Становище № 20-00-249/28. 12. 12 г. относно ЗБДОО за 2013 г., в сила от 1 януари

Относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.), в сила от 1 януари 2013 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 150 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020