Становище № 20-00-248 / 28. 12. 12 г. относно промените в КСО, ЗЗО и ЗГВРСНР, направени със ЗИД на ЗДДС (ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.) Становище № 20-00-248 / 28. 12. 12 г. относно промените в КСО, ЗЗО и ЗГВРСНР, направени със ЗИД на ЗДДС (ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)

Относно: изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 216 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020