Преустановяване внасянето на ОВ на от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО Преустановяване внасянето на ОВ на от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО

Според изложеното в запитването, лицето е регистриран едноличен търговец и се осигурява като самоосигуряващо се лице. Предстои му пенсиониране през месец ноември 2012 година. В тази връзка се поставя въпроса от коя дата може да упражни правото си да прекрати осигуряването си?

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 44.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020