Спедиторски услуги и ЗДДС Спедиторски услуги и ЗДДС

Относно: данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 91.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020