Становище относно изпълнителният директор на НАП изрази становище относно прекъсване за целите на държавното обществено осигуряване на трудовата дейност от осигурените и за общо заболяване и майчинство еднолични търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете Становище относно изпълнителният директор на НАП изрази становище относно прекъсване за целите на държавното обществено осигуряване на трудовата дейност от осигурените и за общо заболяване и майчинство еднолични търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете

Относно: данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 113 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020