Предприятие осигуряващо временна работа и командировки на наети лица в ЕС Предприятие осигуряващо временна работа и командировки на наети лица в ЕС

ОТНОСНО: Приложимо законодателство съгласно Регламент /ЕО/ № 883/2004 спрямо наети лица, командировани в държави-членки на Европейския съюз от предприятие, което осигурява временна работа

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 85.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020