Данъчно третиране на изплатени доплащания за тютюн Данъчно третиране на изплатени доплащания за тютюн

В отговор на направеното от Вас запитване до ЦУ на НАП, препратено ни по компетентност с писмо вх.№ ….. от 11.07.2012г. при Дирекция „ОУИ” ................, изразяваме следното становище

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 53.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020