Данъчно третиране на дарение на лице с ТЕЛК по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО Данъчно третиране на дарение на лице с ТЕЛК по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО

Относно: данъчно третиране на дарения по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 60.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020