Земеделски производител - чл.189б от ЗКПО, чл.27 от ЗДДФЛ Земеделски производител - чл.189б от ЗКПО, чл.27 от ЗДДФЛ

Относно: задължителна дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и подаване на данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 59.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020