Задължителна дерегистрация по ЗДДС при прекратяване на ЮЛ Задължителна дерегистрация по ЗДДС при прекратяване на ЮЛ

Относно: задължителна дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и подаване на данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 85.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020