Указание относно заверяване на осигурителен стаж за периодите по чл. 9а, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване Указание относно заверяване на осигурителен стаж за периодите по чл. 9а, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване

Считано от 1 януари 2013 г. е отменена ал. 8, на чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която на докторантите беше дадена възможност да се осигуряват по свое желание и за своя сметка по време на обучението си. От посочената дата осигурителният стаж на докторантите се зачита на основание чл. 9а, ал. 1 от кодекса (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.), съгласно който за осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 144 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020