Указание относно допълнение на указанията, дадени в раздел II на писмо изх. № 91-01-130 от 29.05.2012 г. на ГД ОКП и отдел Правен, относно парично обезщетение за безработица на лица, упражняващи дейност като общински съветници, съдебни заседатели и членове на избирателни комисии Указание относно допълнение на указанията, дадени в раздел II на писмо изх. № 91-01-130 от 29.05.2012 г. на ГД ОКП и отдел Правен, относно парично обезщетение за безработица на лица, упражняващи дейност като общински съветници, съдебни заседатели и членове на избирателни комисии

ОТНОСНО: Допълнение на указание № 91-01-130 от 29.05.2012 г.
Към раздел ІІ – “Парични обезщетения за безработица на лицата, упражняващи дейност като съдебни заседатели”, даваме следните допълнителни указания

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 143 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020