Указание относно парично обезщетение за безработица на лица, упражняващи дейност като общински съветници, съдебни заседатели и членове на избирателни комисии Указание относно парично обезщетение за безработица на лица, упражняващи дейност като общински съветници, съдебни заседатели и членове на избирателни комисии

ОТНОСНО: Парично обезщетение за безработица на лица, упражняващи дейност като общински съветници, съдебни заседатели и членове на избирателни комисии

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 247 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020