Указание относно издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Указание относно издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават Удостоверение за изплатените на лицата парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, което да им послужи пред учебни заведения, банки и други институции. На Агенцията за социално подпомагане данните за изплатените обезщетения и помощи се предоставят служебно, съгласно сключено споразумение. Независимо от сключеното споразумение, ако лицето пожелае, му се издава удостоверение, което да послужи пред Агенцията за социално подпомагане.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 175 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020