Указание относно допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо изх. № 91-01-47 от 23.02.2012 г. на ГД “ОКП”, ГД “Пенсии” и отдел “Правен”, относно заверяването на осигурителните книжки, във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване Указание относно допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо изх. № 91-01-47 от 23.02.2012 г. на ГД “ОКП”, ГД “Пенсии” и отдел “Правен”, относно заверяването на осигурителните книжки, във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване

ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо изх. № 91-01-47 от 23.02.2012 г. на ГД “ОКП”, ГД “Пенсии” и отдел “Правен”, относно заверяването на осигурителните книжки, във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 197 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020