Указание относно получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО) Указание относно получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО)

Осигурителите и самоосигуряващите се лица получават от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен идентификационен код на осигурител (ИКО), с който могат да използват предоставени от НОИ електронни услуги, които касаят достъп до личните данни на осигурените от тях лица. Издаваният от Националната агенция за приходите (НАП) 12-цифрен ПИК не може да се използва за достъп до предоставяните от НОИ услуги. Достъпът до услугите на НОИ се осъществява чрез въвеждане на ЕИК/ БУЛСТАТ и ИКО, издаден от НОИ.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 201 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020