Указание относно заверяването на осигурителните книжки, във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване Указание относно заверяването на осигурителните книжки, във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване

С § 6, т. 21 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. /обн. ДВ, бр. 100 от 20.12.2011г./ са направени промени в чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване, които влизат в сила от 01.01.2012 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 230 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020