Кодекс на Труда 2013 УП - 16 Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж на основание чл. 4, ал. 8, и чл. 9а, ал. 1, 2 от КСО

УП - 16 Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж на основание чл. 4, ал. 8, и чл. 9а, ал. 1, 2 от КСО

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 46.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020