Кодекс на Труда 2013 Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС (Приложение № 21 към чл. 109, ал. 2 от ППЗДДС)

Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС (Приложение № 21 към чл. 109, ал. 2 от ППЗДДС)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 51 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020