Кодекс на Труда 2013 Удостоверение за платен данък от чуждестранно физическо лице по чл.58 от ЗДДФЛ

Удостоверение за платен данък от чуждестранно физическо лице по чл.58 от ЗДДФЛ

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 184 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020