консултантски услуги Консултантски услуги


Счетоводна къща "ТОПЛАСТ - Сияна Иванова" - предлага следните консултантски услуги


Част от нашата работа е да се информираме винаги адекватно съгласно динамиката в промяната на българското данъчно, осигурително, трудово и търговско законодателство. Членството на България в Европейския съюз задължително се отразява и на нашата работа. Това предпоставя необходимост от запознаване с някои специфични за счетоводната дейност актове - директиви и регламенти на Европейския съюз. Развитието на нашата компетентност е с цел да предоставим качествени услуги на нашите клиенти.


С мотива да им бъдем полезни ние:

  • Консултации във връзка със:консултантски услуги
  • счетводното
  • данъчното
  • осигурителното законодателство
  • Консултации относно трудово-правни отношения между търговеца и неговия персонал.
  • Консултации във вързка с процедури по вписнаве, промяна на обстоятелства и прекратяване на търговец /чрез ликвидация/ по търговския закон.
  • Консултации относно провеждане на Общо събрание на собствениците на капитала на търговското дружество и изготвяне на протоколи и решения от управляващите органи.
  • Консултации относно ключови компетенции за разработване и управление на проекти, включително и евпропейски проекти.
  • Консултации по основните фази на проектния цикъл. Възможност за вкючване на наш представител като финансово лице – член на екип за управление на проект.
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020