за нас За нас


за нас

Счетоводна къща ЕТ "ТОПЛАСТ - Сияна Иванова" е специализирано предприятие, което работи в областта на счетоводното обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, физически лица - свободни професии, земеделски производители и други физически лица, които имат нужда от счетоводни услуги или представителство пред данъчните органи, банки, партньори и работодатели.

Наща цел е да прилагаме в практиката си професионалните счетоводни стандарти, търсейки ефекта от вярно, точно и честно отразяване на финансовото състояние на нашите клиенти. Това, според нас, е пътя за вземане на най-добрите и успешни решения от клиента ни /търговец, управител, само наето лице/.

Знаем, че доброто познаване на нормативната уредба – данъчно и осигурително законодателство, е задължително условие, когато съветваме нашите клиенти как да оптимизират данъчните си задължения. За това образованието и обучението на нашия екип са непрекъснат процес в работата ни.

Разбираме необходимостта от оптимизация на разходите за всички стопански субекти, особено в период на криза, за това ценовата ни политика днес е по-скоро максимално благоприятна за клиентите ни.


Научете повече за нас на:
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020