принципи Принципи


принципиНие работим, следвайки своите принципи.

Те са нашите водачи по пътя към успеха ни.

ЕТ "ТОПЛАСТ - Сияна Иванова" споделя своите принципи:

 1. СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ е вътрешна, необходима и неразривна същност от цялостната дейност на едно предприятие. Колкото по-вярно, точно и честно се отчитат стопанските операции, толкова по-рационални, логични и успешни са управленските решения на търговеца.
 2. Счетоводната информация е предназначена на първо место за управлението и собствениците на предприятието и след това за институциите и за трети заинтересовани страни.
 3. В днешния глобален свят осъзнаваме добре цената на времето. За това сме максимално бързи, когато обслужваме нашите клиенти.
 4. Ползваме новите технологии с респект към тях. В този смисъл работим с успешни, професионални, лицензирани програмни продукти. Електроните услуги са наша дългогодишна практика /от 2006 години/.
 5. Разбираме, че природните ресурси са ограничени. За това в нашата практика се стремим да бъдем пестеливи и така, допринасяме за прилагане на ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА, а именно:
 6. Минимизираме ползването на хартия.
 7. Минимизираме ползването на полиетиленови продукти в нашата счетоводна къща – чаши, торби и др.
 8. Към всеки клиент прилагаме индивидуален подход, т.е информираме се оптимално за бизнеса на клиента, предлагаме своевременно необходимата счетоводна информация. При поискване - предлагаме своето мнение или вариант за решение на поставен въпрос.
 9. Нашият екип работи качествено, съгласно приложимите счетоводни стандарти, бързо и ефективно. Постоянното образование и обучение са непрекъснати процеси в работата ни.dyrvo-chovek3
 10. Цените на нашите счетоводни услуги са разумни за клиентите ни.
 11. С това, което правим и с начина по-който го правим, ние имаме стремеж да влияем положително на кръга от хората, с които работим – клиенти, служители в други организации, партньори, включително и на непряко контактуващата с нас общественост.

Това са нашите принципи.

Ако сте ги прочели, Ви благодарим за вниманието и отделеното време!

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020