документи Закон за Корпоративното Подоходно Облагане 2013 (ЗКПО 2013)

Обн. - ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп. бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 108 от 19.12.2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм. и доп. бр. 110 от 21.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; бр. 69 от 05.08.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 32 от 28.04.2009 г.,в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 19 от от 08.03.2011 г., в сила от 08.03.2011 г.; доп., бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм., бр. 51 от 05.07.2011 г.; изм., бр. 77 от 04.10.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 40 от 29.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 1,07 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020