документи Закон за Данъците Върху Доходите на Физическите Лица 2013 (ЗДДФЛ 2013)

Обн. - ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм. и доп., бр. 64 от 07.08.2007 г.; изм. и доп., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 28 от 14.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 25 от 03.04.2009 г., в сила от 01.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 32 от 28.04.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; доп., бр. 41 от 02.06.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.; изм. бр. 82 от 16.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г.; доп., бр. 49 от 29.06.2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 19 от от 08.03.2011 г., в сила от 08.03.2011 г.; изм. и доп., бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм., бр. 51 от 05.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 40 от 29.05.2012 г.; изм., бр. 81 от 23.10.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 512 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020