документи Закон за Местните Данъци и Такси 2013 (ЗМДТ 2013)

Обн. - ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г.; в сила от 01.01.1998 г.; изм. и доп., бр. 71 от 23.06.1998 г.; в сила от 24.08.1998 г.; изм., бр. 83 от 21.07.1998 г.; изм. и доп., бр. 105 от 08.09.1998 г.; в сила от 08.09.1998 г.; изм., бр. 153 от 23.12.1998 г.; в сила от 01.01.1999 г.; изм., бр. 103 от 30.11.1999 г.; в сила от 01.01.2000 г.; изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; изм., бр. 102 от 15.12.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; изм., бр. 109 от 18.12.2001 г.; в сила от 01.01.2002 г.; изм., бр. 28 от 19.03.2002 г.; изм. и доп., бр. 45 от 30.04.2002 г.; в сила от 01.01.2002 г.; изм., бр. 56 от 07.06.2002 г.; в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 119 от 27.12.2002 г.; в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 84 от 23.09.2003 г.; изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 6 от 23.01.2004 г.; в сила от 01.04.2004 г.; доп., бр. 18 от 05.03.2004 г.; в сила от 01.01.2005 г.; изм., бр. 36 от 30.04.2004 г.; в сила от 31.07.2004 г.; доп., бр. 70 от 10.08.2004 г.; в сила от 01.01.2005 г.; изм. и доп., бр. 106 от 03.12.2004 г.; в сила от 01.01.2005 г.; изм., бр. 87 от 01.11.2005 г.; в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 94 от 25.11.2005 г.; в сила от 25.11.2005 г.; изм. и доп., бр. 100 от 13.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 103 от 23.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 105 от 29.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 36 от 02.05.2006 г.; в сила от 01.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 55 от 06.07.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 70 от 08.08.2008 г.; изм. и доп., бр. 105 от 09.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 13.02.2009 г.; изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.; доп., бр. 41 от 02.06.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от 14.12.2010 г. в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила от 08.03.2011 г.; изм., бр. 28 от 05.04.2011 г.; изм., бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.; изм. бр. 30 от 17.04.2012 г. с Решение № 5 от 05.04.2012 г. на КС на РБ по к.д. № 13/2011 г.; изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 739 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020