документи Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване 2013 (ЗБДОО 2013 или ДОО 2013)

ЗАКОН за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
Обн. - ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г. Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9 054 718,3 хил. лв.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 239 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020