документи Закон за Бюджета на Националната Здравноосигурителна Каса 2013 (НЗОК 2013)

ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
Обн. - ДВ, бр. 101 от 18.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г. Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. по приходите и трансферите на обща сума 2 710 276 хил. лв

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 95,0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020