документи Закон за Здравното Осигуряване 2013 (ЗЗО 2013)

Обн. - ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г.; изм., бр. 93 от 11.08.1998 г.; бр. 153 от 23.12.1998 г.; в сила от 01.01.1999 г.; бр. 62 от 09.07.1999 г.; бр. 65 от 20.07.1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г.; в сила от 28.08.1999 г.; изм., бр. 69 от 03.08.1999 г.; в сила от 03.08.1999 г.; изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999 г.; в сила от 01.01.2000 г.; бр. 113 от 28.12.1999 г.; бр. 64 от 04.08.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; доп., бр. 41 от 24.04.2001 г.; в сила от 24.04.2001 г.; изм. и доп., бр. 1 от 04.01.2002 г.; в сила от 01.01.2002 г.; бр. 54 от 31.05.2002 г.; в сила от 01.12.2002 г.; доп., бр. 74 от 30.07.2002 г.; в сила от 01.01.2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от 15.11.2002 г.; доп., бр. 112 от 29.11.2002 г.; изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002 г.; в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 120 от 29.12.2002 г.; в сила от 01.01.2003 г.; изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г.; в сила от 01.03.2003 г.; доп., бр. 50 от 30.05.2003 г.; изм., бр. 107 от 09.12.2003 г.; в сила от 09.12.2003 г.; доп., бр. 114 от 30.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм. и доп., бр. 28 от 06.04.2004 г.; в сила от 06.04.2004 г.; доп., бр. 38 от 11.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 49 от 08.06.2004 г.; изм., бр. 70 от 10.08.2004 г.; в сила от 01.01.2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г.; бр. 111 от 21.12.2004 г.; в сила от 21.12.2004 г.; изм., бр. 39 от 10.05.2005 г.; в сила от 11.02.2006 г.; изм. и доп., бр. 45 от 31.05.2005 г.; в сила от 01.06.2005 г.; изм., бр. 76 от 20.09.2005 г.; в сила от 01.01.2007 г.; бр. 99 от 09.12.2005 г.; в сила от 01.11.2005 г.; изм. и доп., бр. 102 от 20.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; бр. 103 от 23.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 105 от 29.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; доп., бр. 17 от 24.02.2006 г.; в сила от 01.05.2006 г.; изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.; бр. 30 от 11.04.2006 г.; изм., бр. 33 от 21.04.2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г.; в сила от 01.01.2008 г.; бр. 59 от 21.07.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.; бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 24.11.2006г.; изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 11 от 02.02.2007 г., в сила от 02.02.2007 г., изм., бр. 26 от 27.03.2007 г.; изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2008 г.; бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; доп., бр. 97 от 23.11.2007 г.; доп., бр. 100 от 30.11.2007 г., в сила от 20.12.2007 г.; изм. и доп., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп. бр. 37 от 08.04.2008 г.; изм. и доп. бр. 71 от 12.08.2008 г., в сила от 12.08.2008 г.; изм., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 41 от 02.06.2009 г., в сила от 02.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 42 от 05.06.2009 г.; доп., бр. 93 от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 19 от 09.03.2010 г.; изм., бр. 26 от 06.04.2010 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; доп., бр. 49 от 29.06.2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 31.07.2010; изм. и доп., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г.; доп., бр. 96 от 07.12.2010 г.; изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 9 от 28.01.2011 г.; изм., бр. 60 от 05.08.2011 г., в сила от 05.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 100 от 20.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 07.08.2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 101 от 18.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г.; доп., бр. 4 от 15.01.2013 г., в сила от 15.01.2013 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 23 от 08.03.2013 г., в сила от 08.03.2013 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 860 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020