документи Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2013 (ЗДБРБ 2013)

държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по приходите на обща сума 18 403 617,0хил. лв.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 2,42 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020