документи Закон за Регистър Булстат (ЗРБ)

В сила от 11.08.2005 г.
Обн. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 44,9 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020