документи Закон За Семейни Помощи За Деца 2013 (ЗСПД 2013)

Обн., ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 1.04.2002 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., бр. 69 от 6.08.2004 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 21 от 10.03.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., бр. 68 от 22.08.2006 г., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 71 от 12.08.2008 г., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г., изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.09.2013 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 115 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020