документи Закон за Националната Агенция за Приходите (ЗНАМ)

Обн. ДВ. бр.112 от 29 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.105от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.,изм. ДВ. бр.51 от 6 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.

doc Изтегли от тук! - Изтегли от тук цялото съдържание! - 55,0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020