документи Закон за Задълженията и Договорите (ЗЗД)

Обн. - ДВ, бр. 275 от 22.11.1950 г.; в сила от 01.01.1951 г.; попр., бр. изв. 2 от 05.12.1950 г.; изм., бр. 69 от 28.08.1951 г.; изм., бр. 92 от 07.11.1952 г.; изм., бр. 85 от 01.11.1963 г.; изм., бр. 27 от 03.04.1973 г.; изм., бр. 16 от 25.02.1977 г.; изм., бр. 28 от 09.04.1982 г.; изм., бр. 30 от 13.04.1990 г.; изм. и доп., бр. 12 от 12.02.1993 г.; изм., бр. 56 от 29.06.1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 01.10.1996 г.; в сила от 01.11.1996 г.; изм., бр. 104 от 06.12.1996 г.; в сила от 07.01.1997 г.; изм., бр. 83 от 21.09.1999 г.; в сила от 01.01.2000 г.; изм., бр. 103 от 30.11.1999 г.; в сила от 01.01.2000 г.; изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; доп., бр. 19 от 28.02.2003 г.; изм., бр. 42 от 17.05.2005 г.; изм., бр. 43 от 20.05.2005 г.; в сила от 01.09.2005 г.; доп., бр. 36 от 02.05.2006 г.; в сила от 01.07.2006 г.; изм. бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; доп., бр. 92 от 13.11.2007 г.; доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 412 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020