документи Закон за Статистика на Вътрешнообщностната Търговия със Стоки (ЗСВТС)

ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ
Обн., ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.

doc Изтегли от тук! - Изтегли от тук цялото съдържание! - 74,0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020