Заповед за налагане на наказание - Дисциплинарно уволнение Заповед за налагане на наказание - Дисциплинарно уволнение

Поради изложеното и на основание чл. 188, т. 3 от КТ във връзка с чл. 190, ал.1, т. ... от КТ от КТ и при спазване на изискванията на чл. 189, чл. 193 и чл. 194 от КТ, налагам наказание: дисциплинарно уволнение На ....................................................

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 32.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020