Заповед за платен годишен отпуск Заповед за платен годишен отпуск

Препис от заповедта да се връчи на работника или служителя за сведение и изпълнение и да се приложи към личното му трудово досие, а също така и в отдел счетоводство

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 23.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020