история История


история

Счетоводна къща ЕТ "ТОПЛАСТ - Сияна Иванова" е създаден и регистриран в гр. Пловдив през 1989г. В продължение на десет години - до март 1999 г, основната дейност е производство на изделия от полимери с разнообразно предназначение – продукти за бита и за промишлеността.

През 1999г предприятието променя собствеността и предмета си на дейност. Стартира новата дейност – счетоводни услуги, която без прекъсване продължава и днес 2013-та година.


ЕТ "ТОПЛАСТ - Сияна Иванова" споделя своето разбиране, че СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ е вътрешна, необходима и неразривна същност от цялостната дейност на едно предприятие. Колкото по-вярно, точно и честно се отчитат стопанските операции, толкова по-рационални, логични и успешни са управленските решения на търговеца.

Ние работим за вас!

Ние ви мотивираме да повярвате в нашите принципи!

Ние сме тук, благодарение на един много специален за нас човек – Диан Борисов!

Благодарим ти, Дидо!

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020